Koudou ni Hattatsu Shita Igaku wa Mahou to Kubetsu ga Tsukanai - Godamanga.ART
Koudou ni Hattatsu Shita Igaku wa Mahou to Kubetsu ga Tsukanai
3.3/5(558 votes)

Koudou ni Hattatsu Shita Igaku wa Mahou to Kubetsu ga Tsukanai

Author:
Type:
Status: OnGoing

Realistic take on a modern doctor in another world treating fantasy creatures without magic or modern equipment”